• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Opłata certyfikacyjna

Opłata certyfikacyjna jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w programach i konkursach akredytacyjnych oraz certyfikacyjnych, które kończą się nadaniem znaku jakości (np. ISO, akredytacja Ministra Zdrowia, DNV DIAS, IQNET, „Czysty Szpital” etc.). Niemal wszystkie polskie i międzynarodowe programy certyfikacji przewidują opłaty w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Uczestnicy większości alternatywnych programów zobligowani są do wniesienia opłat wpisowych (weryfikacyjnych) przed rozpoczęciem procedury certyfikacji (jest to warunek udziału w postępowaniu). Co więcej, wiele programów certyfikacyjnych przewiduje kilka opłat – na różnych etapach procedury oceny.

W przypadku certyfikacji „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyjęliśmy inne, korzystniejsze dla uczestników Programu rozwiązanie – w naszym projekcie obowiązuje wyłącznie jednorazowa opłata certyfikacyjna, wnoszona przez placówki (jednostki), które uzyskają certyfikat (procedura oceny zakończy się dla nich wynikiem pozytywnym). Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie (w takim przypadku koszty certyfikacji pokrywane są ze środków Organizatora, tj. funduszy na działalność statutową Instytutu).

Opłata certyfikacyjna wnoszona przez uczestnika pokrywa w szczególności: koszty merytoryczne i organizacyjne pracy ekspertów Komisji Certyfikacyjnej, koszty związane z organizacją Gali Finałowej Programu, koszty związane z przygotowaniem dokumentacji certyfikacyjnej, koszty pracy Sekretariatu Programu. Placówka, która uzyska certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” zobowiązana jest do wniesienia jednorazowej opłaty certyfikacyjnej w wysokości zależnej od kategorii konkursowej. Opłata certyfikacyjna wnoszona jest po zakończeniu procedury certyfikacji na podstawie Faktury VAT wystawionej przez Organizatora. Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie wnoszą opłaty.

W VI edycji Programu obowiązują następujące stawki opłaty certyfikacyjnej:

-Szpital do 80 łóżek - opłata jednorazowa w wysokości 2200 zł netto
-Szpital o liczbie łóżek od 81 do 150 łóżek - opłata jednorazowa w wysokości 3000 zł netto
-Szpital o liczbie łóżek powyżej 150 - opłata jednorazowa w wysokości 4300 zł netto
-Przychodnia/ośrodek zdrowia lub inny podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych - opłata jednorazowa w wysokości 3200 zł netto
-Praktyka zawodowa lekarza lub lekarza dentysty - opłata jednorazowa w wysokości 1300 zł netto
-Sanatorium uzdrowiskowe - opłata jednorazowa w wysokości 2000 zł netto
-Firma farmaceutyczna/producent wyrobów medycznych – opłata jednorazowa w wysokości 3100 zł netto
-Dystrybutor wyrobów medycznych - opłata jednorazowa w wysokości 2200 zł netto
-Apteka - opłata jednorazowa w wysokości 1200 zł netto
-Transport sanitarny i ratownictwo medyczne - opłata jednorazowa w wysokości 3100 zł netto
-Laboratorium medyczne - opłata jednorazowa w wysokości 2000 zł netto
-Dietetyka / medycyna estetyczna / SPAopłata jednorazowa w wysokości 2200 zł

Podmiotowi, który posiada aktualny certyfikat „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” i przystępuje do kolejnej edycji Programu w celu ponownego uzyskania certyfikatu, przysługuje bonifikata w wysokości 15 proc. wysokości opłaty certyfikacyjnej.
 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: