• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Korzyści z udziału

-Placówki wyróżnione w Programie "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" otrzymują  prestiżowy certyfikat, nadany przez ekspertów ze środowiska naukowego, potwierdzający  spełnianie wysokich standardów w dziedzinie zarządzania (ze szczególnym uwzględnieniem procedur zarządzania jakością, zarządzania relacjami z otoczeniem  i zarządzania wartością).

-Przyznany certyfikat i znak jakości placówka może wykorzystać w swojej komunikacji marketingowej (np. na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych, na papierze firmowym itp.). Certyfikat pomaga zbudować lub wzmocnić pozytywny wizerunek ocenionej jednostki, wyróżniać się na tle innych, pozycjonować placówkę na rynku jako nowoczesną i dbającą o wysokie standardy w działalności medycznej. Po ubiegłorocznej edycji Programu w mediach w całej Polsce ukazało się kilkadziesiąt publikacji poświęconych Programowi "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" i jego laureatom. Ta liczba to najlepszy dowód na potencjał promocyjny naszego certyfikatu.

-Posiadanie certyfikatów jakości wzmacnia możliwości i szanse placówki w staraniach o fundusze zewnętrzne (np. środki europejskie). We wnioskach aplikacyjnych najczęściej należy wykazać posiadane certyfikaty, co przekłada się na dodatkowe punkty przy ocenie wniosku.

-Udział w postępowaniu certyfikacyjnym pozwala placówce uzyskać ważną informację zwrotną na temat jakości jej działań w zakresie, którego dotyczy certyfikacja. Eksperci oceniający placówkę formułują bowiem szczegółowe recenzje z przeprowadzonej oceny, dzięki czemu menadżerowie uzyskują cenne wskazówki i rekomendacje pozwalające na wprowadzanie działań projakościowych, ulepszających procesy zarządzania.

-Wręczenie certyfikatów ma charakter uroczysty i następuje podczas Gali Finałowej organizowanej na w prestiżowych murach Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gala stanowi okazję do promocji certyfikowanych placówek w skali ogólnopolskiej, prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy menadżerami sektora medycznego a przedstawicielami świata nauki.

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: