• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Co nas wyróżnia?

Ogólnopolski Program Certyfikacji „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” jest inicjatywą środowisk naukowych. Program posiada wiele oryginalnych, niespotykanych w innych projektach certyfikacyjnych cech:


-Program posiada charakter certyfikacji środowiskowej. Ocena podmiotów występujących o nadanie certyfikatu dokonywana jest przez uznane autorytety ze środowisk nauk medycznych i nauk o zarządzaniu, co nadaje Programowi elitarny i prestiżowy charakter.


-Certyfikacja dokonywana jest w oparciu o metodologię oceny wykorzystującą przede wszystkim metody jakościowe, a nie ilościowe. Dzięki temu do każdej placówki biorącej udział w Programie eksperci podchodzą indywidualnie, uwzględniając jej specyfikę. Inaczej należy bowiem oceniać duży szpital kliniczny posiadający 1000 łóżek i niewielką, miejską lecznicę, świadczą usługi kierowane do wąskiego, lokalnego kręgu interesariuszy. Jakościowy i zindywidualizowany system oceny pozwala na takie rozróżnienie.


-Program łączy w sobie aspekt wizerunkowy i merytoryczny (jakościowy). Uzyskanie certyfikatu może bowiem pomóc w wykreowaniu nowoczesnej marki placówki (np. szpitala, przychodni, praktyki lekarskiej, firmy medycznej), ale przede wszystkim pozwala uzyskać informację ekspercką możliwą do wykorzystania w praktyce zarządzania placówką w celu podnoszenia efektywności tegoż zarządzania i ulepszenia wdrożonych procedur (np. w zakresie zarządzania jakością, zarządzania innowacjami, zarządzania zasobami ludzkimi). Eksperci oceniający placówkę w toku procesu certyfikacji formułują bowiem wnioski, rekomendacje i sugestie dotyczące modelu zarządzania stosowanego w placówce, jej strategii, oferty itp. Po zakończeniu certyfikacji wnioski te są udostępniane podmiotowi certyfikowanemu.


-Program jest dedykowany wyłącznie podmiotom branży medycznej. W przeciwieństwie do wielu innych projektów certyfikacyjnych, które kierowane są do szerokiej grupy adresatów (przedsiębiorców, instytucji publicznych) i niejako „przy okazji” obejmują również branże ochrony zdrowia.


-Postępowanie certyfikacyjne kończy i podsumowuje uroczysta Gala Finałowa organizowana w prestiżowych wnętrzach Rezydencji Belweder Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gala stanowi okazję do promocji certyfikowanych placówek w skali ogólnopolskiej, prezentacji dobrych praktyk w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia oraz spotkań, wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy menadżerami sektora medycznego a przedstawicielami świata nauki, w tym ekspertami dokonującymi oceny w Programie.


-Niewysokie opłaty certyfikacyjne wnoszone wyłącznie w przypadku pozytywnego wyniku certyfikacji. Opłata certyfikacyjna jest standardowym rozwiązaniem stosowanym w programach i konkursach akredytacyjnych oraz certyfikacyjnych, które kończą się nadaniem znaku jakości (np. ISO, akredytacja Ministra Zdrowia, DNV DIAS, IQNET, „Czysty Szpital” etc.). Niemal wszystkie polskie i międzynarodowe programy certyfikacji przewidują opłaty w wysokości od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Uczestnicy większości programów zobligowani są do wniesienia opłat wpisowych (weryfikacyjnych) przed rozpoczęciem procedury certyfikacji (jest to warunek udziału w postępowaniu). Co więcej, wiele programów certyfikacyjnych przewiduje kilka opłat – na różnych etapach procedury oceny.  W przypadku certyfikacji „Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia” przyjęliśmy inne, korzystniejsze dla uczestników Programu rozwiązanie – obowiązuje jednorazowa opłata certyfikacyjna, wnoszona wyłącznie przez placówki (jednostki), które uzyskają certyfikat (procedura oceny zakończy się dla nich wynikiem pozytywnym). Podmioty, które wezmą udział w Programie, a nie uzyskają certyfikatu, nie ponoszą kosztów uczestnictwa w projekcie (w takim przypadku koszty certyfikacji pokrywane są ze środków Organizatora, tj. funduszy na działalność statutową Instytutu).

 

Patronat honorowy:

Patronat medialny: