• Wyróżniamy najlepsze placówki ochrony zdrowia w Polsce
  • Nagradzamy za jakość i profesjonalizm!
  • Promujemy tych, dla których pacjent jest najwyższą wartością!

Komisja certyfikacyjna

Podmioty uczestniczące w Konkursie "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" ocenia zespół recenzentów, w skład którego wchodzą naukowcy oraz certyfikowani audytorzy systemów zarządzania jakością. W Komisji zasiadają m.in.:

Dr hab. n. med. Piotr Tyszko
- dyrektor Instytutu Medycyny Społecznej i kierownik  Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca Podyplomowego Studium Zarządzania Zakładami Opieki Zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Prof. dr hab. Maciej Urbaniak – kierownik Katedry Logistyki oraz Zakładu Doskonalenia Procesów Operacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2003 -2012 kierownik Katedry Zarządzania Jakością  Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2005-2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Członek zespołu ekspertów w konkursach „Opus” i „Preludium” Narodowego Centrum Nauki, w latach 2007-2009 przewodniczący zespołu ekspertów konkursu „Marka z Jakością”. Członek American Society for Quality. 

Prof. UWM dr hab. n. med. Anna Abramczyk – pracownik naukowy Katedry Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W przeszłości Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Katedry i Zakładu Pielęgniarstwa w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 2005-2009 prodziekan  ds. studentów Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Danuta Kokocińska – profesor Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Zakładu Immunodiagnostyki Klinicznej i Markerów Nowotworowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Od trzech lat Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. 

Dr n. med. Robert Partyka - absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Adiunkt Katedry Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego   w Katowicach. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim SUM w 2008 roku. Zastępca Kierownika Zakładu Immunodiagnostyki Klinicznej i Markerów Nowotworowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Jest wykładowcą i zastępcą Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, w którym także odpowiada za kwestie zarządzania jakością nauczania. Jest autorem 35 publikacji w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych umieszczonych na tzw. „Liście Filadelfijskiej”.

 
Patronat honorowy:

Patronat medialny: